Hizmetlerimiz | Proje - Uygulama aşamaları

 


 Proje - Uygulama aşamaları
 

 
PROJE
  . Konfor kriterlerinin belirlenmesi
. Sistem seçimi
. Seçilen sistemin dizaynı
. Yük hesaplarının yapılması
. Hava miktarlarının hesabı
. Su Miktarlarının hesaplanması
. Isıl güçlerinin belirlenmesi
. Cihaz ve Ekipman seçimi
. Prensip şemalarının hazırlanması
. Uygulama projelerinin çizilmesi
. Proje raporunun hazırlanması
. Teknik şartnamehazırlanması
. Keşif raporunun hazırlanması
. İşletme ve bakım talimatlarının hazırlanması
. Kontrollük ve Müşavirlik
     
UYGULAMA
  . İş programı oluşturma
. İş gücü ve eleman analizi
. Şantiye kurulumu ve organizasyonu
. Malzeme alımına ilişkin metrajların hazırlanması
. Diğer iş birimleriyle organizasyon
. Detay çizimlerin hazırlanması
. Kontrol ve denetim
. İdare ve Lojistik
. Sistem test ve ayarı
. As-Build projelerin tanzimi
. İşletme ve bakım talimatları