Hizmetlerimiz | Arıtma sistemleri

 


  Arıtma Sistemleri
 


Atık Su Arıtma

Arıtma Sistemleri faaliyet alanı kapsamında Fiziksel, Kimyasal ve Endüstriyel Arıtma Tesisleri, Biolojik Paket ve Betonarme Atıksu Arıtma Tesisleri

* Biyolojik Paket Arıtma
* Biyolojik Betonarme
* Kimyasal Paket Arıtma
* Doğal Arıtma

Temiz Su Arıtma

Kasabalardan şehirlere çeşitli büyüklüklerdeki yerleşimler için içme suyu arıtma tesislerinin tasarımı, kurulumu gerçekleştirmektedir.

* Potable water treatment
* Filtration Sysyems
* Reverse Osmosis

Ekipman Üretimi

Arıtma Tesislerinin tasarımı projelendirilmesi kurulumu işletilmesi ve arıtma sektörüne kaliteli makine ekipman imalatı ve hizmeti sağlamakdır.

* Izgaralar
* Kapaklar
* Sıyırıcılar
* Belt press

Servis ve Bakım

Arıtma ünitesinde doğabilecek problemleri en kısa sürede giderebilmek için servis ve bakım hizmeti sunmaktadır.

* Atıksu Arıtma Servis
* Arıtma Bakım Tadilat